Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 9 of 9 (0.01 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:opensource_Swedish AND subject:"Avd H"
[texts]Sågnota - Filipsborgsarkivet
Sågnota efter vilken betalats under vintern 1902-1903.
Keywords: kalix id 69; kalix avd h sågnota; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sågnota
Downloads: 10
[texts]Skatteuppbörd - Filipsborgsarkivet
Inbetalningen grundades på gårdens "fyrktal" som i det här fallet var 84. Fyrk var också en skatteenhet 1862-1909, en motsvarighet till våra dagars skattekrona. Varje skattskyldig påfördes ett fyrktal som grundade sig både på inkomst och fast egendom. Fyrktalet reglerade den kommunala beskattningen men också rösträtten - ju fler fyrkar, desto fler röster.
Keywords: kalix id 353; avd h; historisk skogsexport från kalix älvdal; fyrktal; skatt
Downloads: 10
[texts]Taxeringsuppgift - Filipsborgsarkivet
Fastigheten Rolfs Nr 5 (Filipsborg) taxeras till 20.700 kr. Varav 11.700 är jordbruksdelen. övriga 7000kr är skog mm.
Keywords: kalix id 333; avd h; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborg; taxering
Downloads: 8
[texts]Timmerförteckning - Filipsborgsarkivet
Lista över hur mycket timmer som gått till dom uppräknade bolagen.
Keywords: kalix id 70; kalix avd h rapport; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; timmer; bolag
Downloads: 12
[texts]Flottningsrapport - Filipsborgsarkivet
Aproximativa uppgifter om årets antal timmer som flottades med Kalix älv, ängesån med biflöden, för AB Båtskärsnäs . Där 160.120 stockar noteras under året.
Keywords: kalix id 60; kalix avd h rapport; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; timmer; flottning; ängesån; båtskärsnäs
Downloads: 13
[texts]Mantalsuppgifter - Filipsborgsarkivet
Uppgifter till mantal och skattskrivning i Nederkalix.
Keywords: kalix id 132; kalix avd h uppgifter; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; mantal; skatt; uppgifter
Downloads: 13
[texts]Timmertransport - Filipsborgsarkivet
Förteckning över timmertransporter som utförts med P.A. Svanbergs egna hästar i sågverksföretaget.
Keywords: kalix id 202-203; kalix avd h förteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; transport; svanberg; häst; sågverk
Downloads: 38
[texts]Leveransnota - Filipsborgsarkivet
"Stocknota" dvs. en nota över utskeppad volym timmer. Tyvärr saknas notering om vilket bolag det handlar om.
Keywords: kalix id 96-97; kalix avd h rapport; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; stocknota; rapport; timmer
Downloads: 53
[texts]Virkesrapport - Filipsborgsarkivet
Sammandrag av intummat sågtimmer på olika områden från Kronohemman vid Ängesån - Kalix älv.
Keywords: kalix id 61-67; kalix avd h rapport; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; timmer; ängesån; kronohemman
Downloads: 52
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)